Kinderopvang

peuteropvang > kinderopvang > buitenschoolse opvang

Welkom bij kinderopvang It Pikehok. Wij zijn vanaf 2021 gevestigd in een lokaal tussen de BSO en peuteropvang ruimte en OBS de Jasker. Tevens grenzen wij aan de basisschool de CBS de Arke. Een unieke locatie met veel gelegenheid voor samenwerking met verschillende groepen en leeftijden.

Wij zijn een kleinschalige kinderopvang met maximaal 13 kinderen op de groep. Er zijn vaste gezichten aanwezig, zodat de kinderen en de leidsters een band met elkaar kunnen opbouwen. Wij bieden een huiselijke sfeer, de binnenruimte bestaat tevens uit verschillende hoeken waar kinderen kunnen spelen. Je kunt denken aan een poppenhoek met een keukentje, een auto en bouwhoek etc. In de hoeken wordt zowel individueel als groepsspel gestimuleerd. Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Onze leidsters reageren sensitief op de kinderen.

Onze buitenruimte is ingericht met een moestuin en voldoende speelgelegenheid voor de kinderen om zich te ontwikkelen zowel op het cognitieve, creatieve als motorische vlak.

Wij werken met thema’s waar groepsactiviteiten aan verbonden zijn. De thema’s sluiten aan bij de peuteropvang ook in de kinderopvang werken wij met de methode piramide.

Tweetalige kinderopvang

Kinderopvang Tante Jansz biedt tweetalige opvang aan. Dit houdt in dat we zowel Nederlands als Fries spreken op de groepen, zonder dat één van de twee talen als voorkeurstaal wordt gebruikt. Met name voor jonge kinderen is het belangrijk dat de talen goed gescheiden worden aangeboden (één persoon, één taal). Wat houdt dit precies in: één van de leidsters op de groep spreekt Nederlands en de ander Fries.


Tweetalige opvang past in een samenleving. Door al op jonge leeftijd aan Fries te beginnen, wordt de taalgevoeligheid van kinderen optimaal benut. En juist op deze leeftijd pikken ze taal goed op. Ook leert een tweetalig kind er op latere leeftijd gemakkelijker meer talen bij. Kinderen in een tweetalige omgeving hebben ook al snel in de gaten dat je één het hetzelfde ding met meerdere woorden kunt benoemen. Dit geeft hen een voorsprong in de cognitieve ontwikkeling.

Kinderopvang Tante Jansz maakt tevens gebruik van ondersteunde baby- en kindgebaren die te gebruiken zijn zowel bij Nederlandstalige als Friestalige woorden.

Deze meerwaarde is effectief gebleken en wordt ondersteund door onder andere SFBO http://www.sfbo.nl/taalgroeimeter/?p=meertaligeopvoeding&taal=nl

Dagindeling:

06:30 – 08:45 Kinderen worden gebracht.

08:45 – 09:15 We starten de dag in de kring

09:30 – 10:00 We eten gezamenlijk fruit

10:15 – 10:45 Individuele of groepsactiviteit

10:45 – 11:30 Vrij buiten spelen

11:45 – 12:30 Gezamenlijk eten

13:00 – 14:00 Kinderen die nog wakker zijn krijgen een activiteit aangeboden.

14:00 – 15:00 Vrij buiten spelen

15:00 – 15:30 Gezamenlijk fruit eten

15:30 – 18:00 Vrij spelen en de kinderen worden weer opgehaald

Kosten

8,17 euro per uur

  • Schoolweken pakket of jaarcontract
  • Andere mogelijkheden zijn bespreekbaar

Interesse?

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze kinderopvang in Nij Beets? Kom gerust langs om de sfeer op de opvang te bezoeken jullie zijn van harte welkom! Dit mag ook zonder het maken van een afspraak. Wil je graag een afspraak maken of jullie kindje aanmelden dat kunnen jullie contact opnemen via tantejansz-kinderopvang@hotmail.com o.v.v. kinderopvang